កំសត់​ណាស់​! កុមារ​ម្នាក់ ត្រូវ​ឪពុក​បោះបង់ចោល ម្តាយ​ចេញ​ទៅ​ធ្វើ​ការងារ​ឆ្ងាយ ដូច្នេះ​គេ​ត្រូវ​មើល​ ​ថែ​ប្អូន​ពិការ​របស់​ខ្លួន និង​យក​ទៅ​សាលារៀន​ជាមួយ​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ – CEN