អភិបាលខេត្ត ស្វាយរៀង​គាំទ្រ និង​ផ្ដល់​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គភាព​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ក្នុងការប្រឡង​សញ្ញា​ប​ត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ – CEN