ស្រៀវ​ស្ញើប​ណាស់ ! ពេល​ឃើញ​ពិធីបុណ្យ​ហូប​បួស “​ទារុណកម្ម​ផ្លូវកាយ​” នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN