​អាណិត​ម្ចាស់​ក្រ សុនក​មួយ​ក្បាល​នេះ ម្ង៉ៃៗ​ដើរ​លក់​ឆ្នោត​បាន​រាប់រយ​សន្លឹក​ (មានវីដេអូ) – CEN