ស្ត្រី​ប្រធានាធិបតី​ក្រូ​អាត ច្រើន​ត្រូវ​គេ​ភ័ន្តច្រឡំ​ថា​ជា​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​សម្លៀក​បំពាក់ Bikini របស់​អាមេរិក​ – CEN