ក្រុម​ស្ត្រី​ជនជាតិ​វៀ​ណាម រស់នៅ​និង​ធ្វើការ​ខុស​ច្បាប់​នៅ​កម្ពុជា ជ្រក​ក្រោម​ស្លាក​ម៉ាស្សា និង​ហាង​កាហ្វេ នៅ​សង្កាត់​ទំនប់ទឹក ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN