ទៅ​ដើរលេង​កំសាន្ត​នៅ​ថៃ ដេក​ក្នុង​សណ្ឋាគារ ពេល​ភ្ញាក់​ដឹងខ្លួន​វិញ មាន​អី​ត្រូវ​គេ​លួច​លិង្គ​យក​ទៅ​បាត់​ – CEN