យន្តហោះ​រុស្ស៊ី​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​នៅសល់​ក្មេងស្រី​អាយុ ៤ ឆ្នាំ ម្នាក់​គត់​មានជីវិត​ – CEN