ដល់ក​! តៃកុង​អាឡៃ​រវល់​ខាងក្រៅ មានអី អ្នក​នៅ​ខាងក្នុង​អត់​ចេះ​បើក លេង​១​ក្បាច់​នេះ សង​ហាង​គេ​មិន​ស្ទើរ (​វីដេអូ​) – CEN