“​ញៀន​ល្បែង​” ឪពុកម្តាយ ២​រូប បាន​ទុក​កូន​ចោល​នៅផ្ទះ​ ចុងក្រោយ​ព្រោះ​រក​ច្រកចេញ​ត្រូវ​ព្យួរ​តែលតោល​ជាប់​ក្បាល​នឹង​ចម្រឹង​ដែក​ (មានវីដេអូ) – CEN