ថ្ងៃនេះ គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់លោក ខាន់ ជេ​ម​ស៍ ត្រូវបាន​គេ​លួច ហើយ​លោក អ៊ី​ណូ និង ពេជ្រ ថា​ណា ប៊ិះ​ក្លាយជា​ជនរងគ្រោះ​… – CEN