លោះ​ព្រលឹង​ពេល​ឃើញបន្ទប់​អនាម័យ​ហោះ​ឡើងលើ​អាកាស ចំណែក “​កាក​សំណល់​” ជះ​ចេញ​គ្រប់​ទិស​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN