កសិកម្ម​ខ្មែរ​យើង បើ​សា​ម៉ី​ក្រសួង​ពុំ​គិតគូរ​ទេ ប្រាកដជា​… ចប់​ហើយ មិន​ជឿ​មើលចុះ​! – CEN