ខុទ្ធកាល័យ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួ​ង​យុត្តិធម៌ បដិសេធ​ព័ត៌មាន​រៃអង្គាសប្រាក់​(​ដាក់​ខែ​)​ពី​មន្ត្រីរាជការ​នៅ​តាម​សាលា​ជម្រះក្ដី​ទូទាំង​ប្រទេស​ – CEN