យន្ដហោះ​២​គ្រឿង​ដែល​ដឹក​មនុស្ស​ជាង​៣០០​នាក់ ប៊ិះ​បុក​គ្នា​លើ​លំហ​អាកាស​ឥណ្ឌា​ – CEN