កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់ World Cup ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១៤ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN