ជប៉ុន អា​មេ​រិច​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​ជើង​ទឹក​រួមគ្នា ដើម្បី​បង្ហាញ​សាច់ដុំ​ដាក់​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN