ព្រោះតែ​បំរាម​មិន​ឲ្យ​ស្លៀក​ខោ​ខូវប៊យ បុរស​ជា​ប្តី និង​ជា​ឪពុក​ម្នាក់នេះ ត្រូវ​ប្រពន្ធ​និង​កូនៗ​ជួល​គេ​ឲ្យ​… សម្លាប់​! – CEN