​បុរស​ទុយ​នេ​ស៊ីម្នាក់ ប្តឹង​ម្តាយ​ខ្លួនឯង​ទារ​សំណង ៣៥០.០០០​ដុល្លារ ដោយសារបំ​បៅដោះ​ឲ្យ​គាត់ រហូត​ដល់​គាត់​អាយុ ១២​ឆ្នាំ​ – CEN