ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្តតាកែវ រងចាំ​បញ្ជា​របស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​លើ​ការទប់ស្កាត់​រាល់​សកម្ម​ភាព ដែល​ការប៉ុនប៉ង​បង្ក​ឲ្យមាន​ការ​អសន្តិ​សុខ​ក្នុងសង្គម​ – CEN