ញាក់សាច់​! ភី​ឡុ​តម្នាក់​លួច​ជក់បារី ហើយ​បិទ​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​កុំ​ឲ្យ​ជះក្លិន ធ្វើ​ឲ្យ​សម្ពាធ​ចុះខ្សោយ យន្តហោះ​ធ្លាក់ចុះ​ក្នុង​រយៈកម្ពស់ដ៏​សាហាវ​ – CEN