នាយ ពាក់ មី អាច​ចុក​ឈាម ក្រោយ​ពេលឮ​ពាក្យ​ជូនពរ​របស់​កូនៗ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត (​វីដេអូ​) – CEN