លោក​Trump មិន​សង្ឃឹម​ច្រើន​លើ​ជំនួប​កំពូល​រុស្ស៊ី​-​អាមេរិក​ – CEN