បាតុកម្ម​ប្រែក្លាយជា​អំពើហិង្សា​នៅ​អាមេរិក ក្រោយពេល​ប៉ូ​សិស​បាញ់​ស្លាប់​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​ម្នាក់​ – CEN