ម្ចាស់​ហ្វេ​សប៊ុក ឈ្មោះ យមរាជ លោកីយ៍ ជា​អតីត​អាវុធហត្ថ បង្ហោះ​រឿង​មិន​ពិត ត្រូវ​កម្លាំង​អាវុធហត្ថ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN