យុវជន​ម្នាក់ លួច​គាស់​រថយន្ត​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល សរ​ណំ ដើម្បី​យក​ទ្រព្យ​ទៅ​លក់​ទិញ ថ្នាំញៀន​ – CEN