លោកយាយ​វ័យ ១០៩​ឆ្នាំ ម្នាក់នេះ បង្ហាញ​អាថ៌កំបាំង​ដែល​ធ្វើឲ្យ​គាត់​មាន​អាយុវែង ហើយ​អាថ៌កំបាំង​របស់គាត់ ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រុសៗ​ចុក​ឈាម និង​ឆ្អែត​ចិត្ត​តែ​ម្តង​ – CEN