ដុំ​សាច់​ដ៏​ធំ​ប៉ុន​បាវ «​បញ្ញើ​» លើ​ខ្នង​លោកតា​ម្នាក់​៤០​ឆ្នាំ ទោះ​ពុំ​បង្ក​ការឈឺចាប់ តែ​នៅពេលនេះ ធ្វើ​ឲ្យ​គាត់​… (​វីដេអូ​) – CEN