អាជ្ញារ​ធរ​ខេត្តតាកែវ ប្រាប់​ម្ចាស់​ភាស៊ី​ផ្សារ និង​ម្ចាស់​ទីតាំង​សត្តឃាត បន្ទាប់​ពី​ដេញថ្លៃ​បាន​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​បញ្ហា​អនាម័យ​ខ្ពស់​និង​ត្រូវ​អនុវត្ត​ទៅ​តាម​សៀវភៅ​បន្ទុក​ – CEN