​ដើមឈើ ៣​ប្រភេទ​នេះ​ជា “​ទេវតា​រក្សា​ខ្លោងទ្វារ​” បណ្តេញ​អស់រឿង​ស៊យ នាំមក​នូវ​ភាពរុងរឿង សំណាង​ល្អ​ដល់​គ្រួសារ​ទាំងមូល​ – CEN