នេះ​បាន​ហៅថា មហា​គ្រួសារ​មែន ព្រោះ​មាន​សមាជិក​ដល់​ទៅ​… ជាង ៣០០​នាក់​! – CEN