ស្រង់​បាន​ដង្កៀប​បង្កង​ប៉ាក​ដ៏​ធំ​សម្បើម អាច “​កាច់​បំបាក់​ដៃ​របស់​មនុស្ស​បាន​” – CEN