អ្នកភូមិ​ជួយសង្គ្រោះ​ឆ្កែ​ពី​ពស់ថ្លាន់ ឃើញ​ហើយ​ពិតជា​គួរ​ឲ្យ​ខ្លា​ចណាស់ (​វីដេអូ​) – CEN