​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ជប៉ុន ដាក់​បង្ហាញ​ទុយោ​របាញ់​ទឹក​ដែល “​ឆ្ពោះទៅ​រក​កន្លែង​មាន​អគ្គិភ័យ ដោយ​…​ស្វ័យប្រវត្តិ​! (មានវីដេអូ) – CEN