​រថយន្ដ​ដឹក​ឥដ្ឋ បុក​រថយន្ដ​ដឹក​ប្រេង​តេលា សាំង​ក្រឡាប់​ផ្ងារ​ជើង ហៀ​ប្រេង​ពេញ​ថ្នល់ សំណាង​មិន​ឆេះ​ – CEN