អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ព្រមាន​ជន​ចូល​ទៅ​ទន្ទ្រាន​កាន់កាប់​ដី​គម្រប​ព្រៃឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ – CEN