កម្ទេច​កម្អែរ​ភ្នំភ្លើង​ធ្លាក់​ចំនាវា​ទេច​រណ៍​នៅ​ហា​វ៉ៃ បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​ជាង ២០​នាក់ រងរបួស – CEN