លោក សុខ រក្សា ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ ដេកពេទ្យ​យូរថ្ងៃ​ហើយ ប៉ុន្តែ​ពុំបាន​ធូរស្បើយ – CEN