រឿង​គួរ​ឲ្យ​ព្រឺព្រួច ត្រូច​បាន​កងកម្លាំងស​ង្គ្រោះ​ទម្លាយ​ចេញ ៖ លទ្ធភាព​ជោគជ័យ​ប្រមាណ​តែ ៦០%-៧០% ហើយ​ក្រុម​កីឡាករ​អាច​បាត់បង់​ជីវិត ចន្លោះ​ពី ៣-៥​នាក់​! (មានវីដេអូ) – CEN