រវល់​តែ​រួមភេទ កង្កែប​ឈ្មោល​ធ្វើឲ្យ​គូស្នេហ៍​ត្រូវព​ស់ត្រ​បាក់​ទាំងរស់​ (មានវីដេអូ) – CEN