ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ប្រាក់ សុខុន សម្ដែង​នូវ​ការខកចិត្ត បន្ទាប់ គណៈប្រតិភូ​សហភាព​អឺរ៉ុប បាន​ចេញ​នូវ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​មួយ វា​មិន​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ដោយ ត្រឹមត្រូវ​ពិតប្រាកដ​ – CEN