បណ្ដេញ​ជនជាតិ​ចិន​៥​នាក់ ចេញពី​កម្ពុជា បង្ក​ការអុកឡុក​សង្គម នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN