មិនដឹង​ជា​យុទ្ធនាការ​អ្វី​​? ខណៈដែល​សិស្សស្រី​ម្នាក់ បែរជា​លុតជង្គង់​ធ្វើ «​ឱ​រ៉ា​ល់​សិច​» ឲ្យ​សិស្ស​ប្រុស​​​​នៅ​​ទីសាធារណៈ​ដ៏ពុំសមរម្យ​បែបនេះ – CEN