តើ​នឹង​មាន​អ្វី​កើតឡើង នៅពេល​រន្ទះ បាញ់​ទឹកទន្លេ​? (មានវីដេអូ) – CEN