លោក សុខ ឥសាន ផ្ដាំផ្ញើ​ទៅ​គណៈកម្មាការ សហភាព​អឺរ៉ុប ត្រូវ​ដឹង​សភាពការណ៍ ជាក់ស្ដែង​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN