​រក​ដំណោះស្រាយ​ជូន​ប្រជាកសិករ ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​តម្លៃ​ពោត ធ្លាក់ចុះ នៅតាម​ជាយ​ដែន​កម្ពុជា​-​ថៃ​ – CEN