ថ្ងៃក្រោយ​ឲ្យ​រាង​! ជិះ​ជណ្តើរយន្ត​រវល់​តែ​ឈ្ងោកទិដ្ឋភាព​ខាងក្រៅ លទ្ធផល ក្មេងស្រី​នេះ​ត្រូវ​ទង្គិច​ក្បាល​នឹង​ជញ្ជាំង​យ៉ាង​សាហាវ (​វីដេអូ​) – CEN