ប្លែក​! ភោជនីយដ្ឋាន​នៅ​ចិន​មួយ​នេះ មានប្រូ​មូសិន​ខុសគេ ដោយ​ផ្តល់​អាហារ​ឲ្យ​ហូប​មិន​គិតថ្លៃ បើ​អតិថិជន​ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ​បាន​ (មានវីដេអូ) – CEN