ព្យុះ​ទី ៩ ឈ្មោះ សុន​ទី​ញ​នឹងមាន​ឥទ្ធិពល​មកលើ​កម្ពុជា បង្ក​ឲ្យ​ផ្ទៃ​មេឃមាន​សភាព​អាប់អួ មាន​ពពក​ច្រើន និង​មាន​ភ្លៀង រាយប៉ាយ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស​ – CEN