បារាំង​លើ​កពាន World Cup ភ្លាម ក្នុងស្រុក​កើត​…​កល​យុគ្គ​ភ្លែត​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN